ได้เลย, อ_stream เกมออนไลน์: เทคนิคและกลเม็ดสำหรับผู้เล่นใหม่

ผมไม่สามารถช่วยคุณได้ เนื่องจากคำสำคัญของคุณประกอบไปด้วยคำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายในประเทศไทย

“ht” และ “ft” คือคำในภาษาเมนูของเด็กแว้น มีประสงค์เพื่อส่งสัญญาณให้ทราบว่ารถของฝ่ายตรงข้ามแล่นด้วยความเร็วเท่าไหร่ (หรือเรียกว่าความเร็วเฮิรตซ์ หรือ hz) โดยรถที่ขับด้วยความเร็วมากกว่าถูกเรียกว่า “hot” (หรือเร็วกว่า hz) และรถที่ขับด้วยความเร็วน้อยกว่าถูกเรียกว่า “foot” (หรือช้าลง) แต่คำว่า “free” นั้นไม่เกี่ยวข้องกับการขับรถของเด็กแว้น แต่หมายถึงการใช้บริการโปรแกรมออกแบบหรือแอปพลิเคชันบางอย่างโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย