“2.7 m Livescore: รายงานผลการแข่งขันทันที

หรือประมาณ 270 คำ เพื่อไม่ให้ทำให้เนื้อหายาวเกินไป โดยนำเสนอข้อมูลอย่างเข้าถึงและเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตัวอย่างของหัวข้อที่สามารถนำเสนอได้ได้แก่ การอัปเดตผลการแข่งขันล่าสุดได้ทันที, วิเคราะห์ผลการแข่งขัน, ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน, สถิติการแข่งขัน, ข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันดังกล่าว หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันได้อีกก็ดี